หน้ารวมกระทู้ > อำเภอในจังหวัดเชียงราย มีกี่อ...

อำเภอในจังหวัดเชียงราย มีกี่อำเภอ


 

 
รายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดเชียงราย
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
 01 - อำเภอเมือง 570101 - ตำบลเวียง    
 570102 - ตำบลรอบเวียง    
 570103 - ตำบลบ้านดู่    
 570104 - ตำบลนางแล    
 570105 - ตำบลแม่ข้าวต้ม    
 570106 - ตำบลแม่ยาว    
 570107 - ตำบลสันทราย   
 570111 - ตำบลแม่กรณ์    
 570112 - ตำบลห้วยชมภู    
 570113 - ตำบลห้วยสัก    
 570114 - ตำบลริมกก    
 570115 - ตำบลดอยลาน    
 570116 - ตำบลป่าอ้อดอนชัย    
 570118 - ตำบลท่าสาย   
 570120 - ตำบลดอยฮาง    
 570121 - ตำบลท่าสุด   
 
 02 - อำเภอเวียงชัย 570202 - ตำบลเวียงชัย   
 570203 - ตำบลผางาม    
 570204 - ตำบลเวียงเหนือ   
 570206 - ตำบลดอนศิลา    
 570208 - ตำบลเมืองชุม   
 
 03 - อำเภอเชียงของ 570301 - ตำบลเวียง   
 570302 - ตำบลสถาน   
 570303 - ตำบลครึ่ง    
 570304 - ตำบลบุญเรือง    
 570305 - ตำบลห้วยซ้อ    
 570308 - ตำบลศรีดอนชัย    
 570310 - ตำบลริมโขง    
 
 04 - อำเภอเทิง 570401 - ตำบลเวียง   
 570402 - ตำบลงิ้ว    
 570403 - ตำบลปล้อง    
 570404 - ตำบลแม่ลอย    
 570405 - ตำบลเชียงเคี่ยน    
 570409 - ตำบลตับเต่า    
 570410 - ตำบลหงาว    
 570411 - ตำบลสันทรายงาม    
 570412 - ตำบลศรีดอนไชย    
 570413 - ตำบลหนองแรด    
 
 05 - อำเภอพาน 570501 - ตำบลสันมะเค็ด    
 570502 - ตำบลแม่อ้อ    
 570503 - ตำบลธารทอง    
 570504 - ตำบลสันติสุข    
 570505 - ตำบลดอยงาม    
 570506 - ตำบลหัวง้ม    
 570507 - ตำบลเจริญเมือง    
 570508 - ตำบลป่าหุ่ง    
 570509 - ตำบลม่วงคำ    
 570510 - ตำบลทรายขาว    
 570511 - ตำบลสันกลาง    
 570512 - ตำบลแม่เย็น    
 570513 - ตำบลเมืองพาน    
 570514 - ตำบลทานตะวัน    
 570515 - ตำบลเวียงห้าว    
 
 06 - อำเภอป่าแดด 570601 - ตำบลป่าแดด    
 570602 - ตำบลป่าแงะ    
 570603 - ตำบลสันมะค่า   
 570605 - ตำบลโรงช้าง   
 570606 - ตำบลศรีโพธิ์เงิน    
 
 07 - อำเภอแม่จัน 570701 - ตำบลแม่จัน    
 570702 - ตำบลจันจว้า     
 570703 - ตำบลแม่คำ    
 570704 - ตำบลป่าซาง    
 570705 - ตำบลสันทราย    
 570706 - ตำบลท่าข้าวเปลือก    
 570708 - ตำบลป่าตึง    
 570710 - ตำบลแม่ไร่    
 570711 - ตำบลศรีค้ำ    
 570712 - ตำบลจันจว้าใต้    
 570713 - ตำบลจอมสวรรค์    
 
 08 - อำเภอเชียงแสน 570801 - ตำบลเวียง    
 570802 - ตำบลป่าสัก    
 570803 - ตำบลบ้านแซว    
 570804 - ตำบลศรีดอนมูล    
 570805 - ตำบลแม่เงิน    
 570806 - ตำบลโยนก    
 
 09 - อำเภอแม่สาย 570901 - ตำบลแม่สาย   
 570902 - ตำบลห้วยไคร้    
 570903 - ตำบลเกาะช้าง    
 570904 - ตำบลโป่งผา    
 570905 - ตำบลศรีเมืองชุม    
 570906 - ตำบลเวียงพางคำ   
 570908 - ตำบลบ้านด้าย    
 570909 - ตำบลโป่งงาม    
 
 10 - อำเภอแม่สรวย 571001 - ตำบลแม่สรวย    
 571002 - ตำบลป่าแดด    
 571003 - ตำบลแม่พริก   
 571004 - ตำบลศรีถ้อย    
 571005 - ตำบลท่าก๊อ    
 571006 - ตำบลวาวี    
 571007 - ตำบลเจดีย์หลวง    
 
 11 - อำเภอเวียงป่าเป้า 571101 - ตำบลสันสลี    
 571102 - ตำบลเวียง    
 571103 - ตำบลบ้านโป่ง   
 571104 - ตำบลป่างิ้ว    
 571105 - ตำบลเวียงกาหลง    
 571106 - ตำบลแม่เจดีย์   
 571107 - ตำบลแม่เจดีย์ใหม่    
 
 12 - อำเภอพญาเม็งราย 571201 - ตำบลแม่เปา    
 571202 - ตำบลแม่ต๋ำ    
 571203 - ตำบลไม้ยา    
 571204 - ตำบลเม็งราย    
 571205 - ตำบลตาดควัน    
 
 13 - อำเภอเวียงแก่น 571301 - ตำบลม่วงยาย    
 571302 - ตำบลปอ    
 571303 - ตำบลหล่ายงาว    
 571304 - ตำบลท่าข้าม    
 
 14 - อำเภอขุนตาล 571401 - ตำบลต้า    
 571402 - ตำบลป่าตาล    
 571403 - ตำบลยางฮอม   
 
 15 - อำเภอแม่ฟ้าหลวง 571501 - ตำบลเทอดไทย    
 571502 - ตำบลแม่สลองใน    
 571503 - ตำบลแม่สลองนอก    
 571504 - ตำบลแม่ฟ้าหลวง    
 
 16 - อำเภอแม่ลาว 571601 - ตำบลดงมะดะ    
 571602 - ตำบลจอมหมอกแก้ว    
 571603 - ตำบลบัวสลี    
 571604 - ตำบลป่าก่อดำ    
 571605 - ตำบลโป่งแพร่    
 
 17 - กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 571701 - ตำบลทุ่งก่อ    
 571702 - ตำบลดงมหาวัน    
 571703 - ตำบลป่าซาง    
 
 18 - กิ่งอำเภอดอยหลวง 571801 - ตำบลปงน้อย    
 571802 - ตำบลโชคชัย    
 571803 - ตำบลหนองป่าก่อ 


ผู้ตั้งกระทู้ wasun :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-10 17:56:15


[1]

ความเห็นที่ 1 (3559428)

 เยอะมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น วาย วันที่ตอบ 2014-02-12 15:50:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

สานฝันรีสอร์ท