อำเภอในจังหวัดลำปาง มีกี่อำเภอ


 

 
รายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดลำปาง
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
 01 - อำเภอเมือง 520101 - ตำบลเวียงเหนือ   
 520102 - ตำบลหัวเวียง    
 520103 - ตำบลสวนดอก    
 520104 - ตำบลสบตุ๋ย     
 520105 - ตำบลพระบาท    
 520106 - ตำบลชมพู    
 520107 - ตำบลกล้วยแพะ    
 520108 - ตำบลปงแสนทอง    
 520109 - ตำบลบ้านแลง    
 520110 - ตำบลบ้านเสด็จ    
 520111 - ตำบลพิชัย    
 520112 - ตำบลทุ่งฝาย    
 520113 - ตำบลบ้านเอื้อม    
 520114 - ตำบลบ้านเป้า    
 520115 - ตำบลบ้านค่า    
 520116 - ตำบลบ่อแฮ้ว   
 520117 - ตำบลต้นธงชัย    
 520118 - ตำบลนิคมพัฒนา    
 520119 - ตำบลบุญนาคพัฒนา    
 
 02 - อำเภอแม่เมาะ 520201 - ตำบลบ้านดง    
 520202 - ตำบลนาสัก    
 520203 - ตำบลจางเหนือ    
 520204 - ตำบลแม่เมาะ    
 520205 - ตำบลสบป้าน    
 
 03 - อำเภอเกาะคา 520301 - ตำบลลำปางหลวง   
 520302 - ตำบลนาแก้ว    
 520303 - ตำบลไหล่หิน    
 520304 - ตำบลวังพร้าว    
 520305 - ตำบลศาลา    
 520306 - ตำบลเกาะคา   
 520307 - ตำบลนาแส่ง    
 520308 - ตำบลท่าผา    
 520309 - ตำบลใหม่พัฒนา    
 
 04 - อำเภอเสริมงาม 520401 - ตำบลทุ่งงาม   
 520402 - ตำบลเสริมขวา    
 520403 - ตำบลเสริมซ้าย    
 520404 - ตำบลเสริมกลาง    
 
 05 - อำเภองาว 520501 - ตำบลหลวงเหนือ    
 520502 - ตำบลหลวงใต้    
 520503 - ตำบลบ้านโป่ง    
 520504 - ตำบลบ้านร้อง    
 520505 - ตำบลปงเตา    
 520506 - ตำบลนาแก    
 520507 - ตำบลบ้านอ้อน    
 520508 - ตำบลบ้านแหง    
 520509 - ตำบลบ้านหวด    
 520510 - ตำบลแม่ตีบ    
 
 06 - อำเภอแจ้ห่ม 520601 - ตำบลแจ้ห่ม   
 520602 - ตำบลบ้านสา   
 520603 - ตำบลปงดอน    
 520604 - ตำบลแม่สุก    
 520605 - ตำบลเมืองมาย    
 520606 - ตำบลทุ่งผึ้ง    
 520607 - ตำบลวิเชตนคร   
 
 07 - อำเภอวังเหนือ 520701 - ตำบลทุ่งฮั้ว    
 520702 - ตำบลวังเหนือ   
 520703 - ตำบลวังใต้   
 520704 - ตำบลร่องเคาะ    
 520705 - ตำบลวังทอง    
 520706 - ตำบลวังซ้าย   
 520707 - ตำบลวังแก้ว    
 520708 - ตำบลวังทรายคำ    
 
 08 - อำเภอเถิน 520801 - ตำบลล้อมแรด   
 520802 - ตำบลแม่วะ   
 520803 - ตำบลแม่ปะ    
 520804 - ตำบลแม่มอก    
 520805 - ตำบลเวียงมอก    
 520806 - ตำบลนาโป่ง    
 520807 - ตำบลแม่ถอด    
 520808 - ตำบลเถินบุรี    
 
 09 - อำเภอแม่พริก 520901 - ตำบลแม่พริก   
 520902 - ตำบลผาปัง    
 520903 - ตำบลแม่ปุ    
 520904 - ตำบลพระบาทวังตวง    
 
 10 - อำเภอแม่ทะ 521001 - ตำบลแม่ทะ    
 521002 - ตำบลนาครัว    
 521003 - ตำบลป่าตัน    
 521004 - ตำบลบ้านกิ่ว    
 521005 - ตำบลบ้านบอม    
 521006 - ตำบลน้ำโจ้    
 521007 - ตำบลดอนไฟ    
 521008 - ตำบลหัวเสือ     
 521010 - ตำบลวังเงิน    
 521011 - ตำบลสันดอนแก้ว    
 
 11 - อำเภอสบปราบ 521101 - ตำบลสบปราบ    
 521102 - ตำบลสมัย    
 521103 - ตำบลแม่กัวะ    
 521104 - ตำบลนายาง    
 
 12 - อำเภอห้างฉัตร 521201 - ตำบลห้างฉัตร    
 521202 - ตำบลหนองหล่ม   
 521203 - ตำบลเมืองยาว    
 521204 - ตำบลปงยางคก    
 521205 - ตำบลเวียงตาล    
 521206 - ตำบลแม่สัน    
 521207 - ตำบลวอแก้ว    
 
 13 - อำเภอเมืองปาน 521301 - ตำบลเมืองปาน   
 521302 - ตำบลบ้านขอ    
 521303 - ตำบลทุ่งกว๋าว    
 521304 - ตำบลแจ้ซ้อน    
 521305 - ตำบลหัวเมือง    


ผู้ตั้งกระทู้ วสัน :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-10 18:05:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3729679)
น่าไปเที่ยวจัง
ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ณัฐ วันที่ตอบ 2014-11-03 14:57:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สานฝันรีสอร์ท