อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกี่อำเภอ


 

รายการข้อมูลอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   ชื่ออำเภอ ตำบล อบต.
 01 - อำเภอเมือง 580101 - ตำบลจองคำ    
 580102 - ตำบลห้วยโป่ง    
 580103 - ตำบลผาบ่อง    
 580104 - ตำบลปางหมู   
 580105 - ตำบลหมอกจำแป่    
 580106 - ตำบลห้วยผา    
 580109 - ตำบลห้วยปูลิง    
 580191 - ศูนย์สินค้า OTOP แม่ฮ่องสอน    
 
 02 - อำเภอขุนยวม 580201 - ตำบลขุนยวม    
 580202 - ตำบลแม่เงา    
 580203 - ตำบลเมืองปอน    
 580204 - ตำบลแม่ยวมน้อย    
 580205 - ตำบลแม่กิ๊    
 580206 - ตำบลแม่อูคอ    
 
 03 - อำเภอปาย 580301 - ตำบลเวียงใต้   
 580302 - ตำบลเวียงเหนือ   
 580303 - ตำบลแม่นาเติง    
 580304 - ตำบลแม่ฮี้    
 580305 - ตำบลทุ่งยาว     
 580306 - ตำบลเมืองแปง    
 580307 - ตำบลโป่งสา    
 
 04 - อำเภอแม่สะเรียง 580401 - ตำบลบ้านกาศ    
 580402 - ตำบลแม่สะเรียง   
 580403 - ตำบลแม่คง   
 580404 - ตำบลแม่เหาะ    
 580405 - ตำบลแม่ยวม    
 580406 - ตำบลเสาหิน    
 580408 - ตำบลป่าแป๋    
 
 05 - อำเภอแม่ลาน้อย 580501 - ตำบลแม่ลาน้อย   
 580502 - ตำบลแม่ลาหลวง    
 580503 - ตำบลท่าผาปุ้ม    
 580504 - ตำบลแม่โถ    
 580505 - ตำบลห้วยห้อม    
 580506 - ตำบลแม่นาจาง    
 580507 - ตำบลสันติคีรี    
 580508 - ตำบลขุนแม่ลาน้อย    
 
 06 - อำเภอสบเมย 580601 - ตำบลสบเมย   
 580602 - ตำบลแม่คะตวน    
 580603 - ตำบลกองก๋อย    
 580604 - ตำบลแม่สวด   
 580605 - ตำบลป่าโปง    
 580606 - ตำบลแม่สามแลบ    
 
 07 - อำเภอปางมะผ้า 580701 - ตำบลสบป่อง    
 580702 - ตำบลปางมะผ้า    
 580703 - ตำบลถ้ำลอด    
 580704 - ตำบลนาปู่ป้อม    
 
 08 - กิ่งอำเภอห้วยโป่ง  
 


ผู้ตั้งกระทู้ วสัน :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-10 18:04:02


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สานฝันรีสอร์ท