วัดพระพุทธฉาย

 

วัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดนครนายกมายาวนาน ถูกสร้างขึ้นบนเขาชะโงกภูเขาเตี้ยๆที่สามารถมองเห็นวิวเมืองนครนายกได้อย่างชัดเจน ทางด้านหลังวัดจะพบ 'น้ำตกพระฉาย' เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ตกลงมาเป็นสายจากผาสูงประมาณ 30 เมตร มายังแอ่งน้ำเบื้องล่างเล่นน้ำได้จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

 

 

สำหรับไฮไลท์ของวัดเขาชะโงกนั้นอยู่ที่ภาพเขียนสีพระพุทธฉาย ซึ่งในครั้งแรกที่พบนั้นมีน้ำหนักลายเส้นเลือนลาง สันนิษฐานไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้เขียนขึ้น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2485 กรมแผนที่ทหารบก ได้เข้าไปตั้งโรงงาน หินอ่อนที่เชิงเขานี้ และได้เขียนตามรอยพระพุทธรูปเดิมให้ชัดเจนขึ้น พร้อมสร้างศาลาครอบไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าไปสักการบูชา

 นอกจากมีพระฉายที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว บริเวณโดยรอบวัดยังคงความเป็นธรรมชาติ อุดมด้วยเหล่าพรรณไม้ ด้านหลังมีน้ำตกสายเล็กๆ ไหลผ่านสร้างความชุ่นชื่นทั้งกายและใจแก่ผู้ที่ได้ไปสัมผัส และราษฎรบริเวณนั้นถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ทุกกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี

การเดินทางไปท่องเที่ยววัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย) ตั้งอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านตัวเมืองจังหวัดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3052

 

 

 

Visitors: 200,221