รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช

 

 

รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครนายกประมาณ 9 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาทนี้อยู่ภายในมณฑปบนยอดเขานางบวช ซึ่งสูง 100 เมตร โดยประมาณ ทางขึ้นเขามีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาขึ้นไปยังตัวมณฑปทั้งสิ้น 227 ขั้น สร้างไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2401 ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา โดยจะจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 เป็นประจำทุกปี สถานที่แห่งนี้เป็นที่จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะของจังหวัดนครนายกอีกด้วย

 

ตำนานของชื่อวัดตลอดจนรอยพระพุทธบาทมาจากตำนาน ท้าวปาจิต ท่านเป็นพระโพธิสัตว์และมีคู่บารมีคือพระนางอรพิมพ์เทวี ซึ่งต้องพบเจอกับอุปสรรคจนพระอินทร์ได้มอบแหวนให้นางอรพิมพ์เทวี หากสวมแหวนจะเป็นชาย หากถอดก็จะกลับเป็นหญิงเช่นเดิม และมาบวชที่วัดเพื่อความปลอดภัย จนหลังจากที่ตามหาอยู่นานก็พบเจอและได้สยุมพร ตำนานนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าความรักอมตะ(โลกิยะ)ของทั้งสองพระองค์นั้นยังมีอยู่จริงและเมื่อท้าวปาจิตได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้เสด็จมาถึงยอดเขานี้ และทรงทราบด้วยพระญาณ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งรักอมตะ จึงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้สักการะบูชา  แต่ความรักในครั้งนี้ได้เปลี่ยนเป็นความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ เป็นความรักอมตะที่มีต่อเวไนยสัตว์ จึงเป็นเหตุให้ท่านอาจารย์ศุภรัตน์  แสงจันทร์ ได้พาทีมงานศิษย์หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่มาร่วมบุญถวายฉัตรครอบรอยพระพุทธบาทในครั้งนี้อันนับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่

 

 

Visitors: 200,221