ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

ศาลเจ้าพ่อขุนด่านนครนายก สถานที่แห่งนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และมีประชาชนเคารพนับถือมาก ตามประวัติเจ้าพ่อขุนด่าน ท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือ การต่อต้านเขมรที่แปรพักตร์ เมื่อปี พ.ศ.2130 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะที่ไทยติดพันศึกกับพม่า เขมรได้เข้ามารุกรานและกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรีเพื่อนำกลับเขมร โดยได้ยึดเมืองปราจีนบุรี และเมืองนครนายกท่านขุนด่านจึงได้รวบรวมชาวบ้านผู้คนที่เมืองนครนายกไปตั้งหลักที่เขาชะโงก แล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรให้ออกจากนครนายก แตกพ่ายไปในที่สุด

 

ศาลเจ้าพ่อขุนด่านนครนายกเป็นที่นับถือของคนนครนายกและมักจะมีคนมาบนขอสิ่งต่างๆ ความศักดิ์สิทธิ์ก็ดูได้จาก ม้าลายและไก่ปูนปั้นที่มีคนนำมาถวาย ส่วนมากผู้มาขอก็บนขอให้สอบติดโรงเรียนนายร้อย จปร. 
Visitors: 200,221