อ่างเก็บน้ำทรายทองน้ำ

 

อ่างเก็บน้ำทรายทอง อยู่ที่ตำบลเขาพระ แยกซ้ายมือจากถนนที่ไปน้ำตกสาริกา-นางรอง กิโลเมตรที่ ๑ ไปตามถนนเขาทุเรียนระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร (ทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ) เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาคงความสวยงามตามธรรมชาติ เหนืออ่างเก็บน้ำขึ้นไปประมาณ ๒ กิโลเมตร มี ”น้ำตกทรายทอง” เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำเกือบตลอดปี

 

การเดินทางไปยังน้ำตกทรายทอง ต้องเดินเท้าเข้าไปโดยเริ่มจากตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ำ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที

 

สถานที่ตั้ง: ตำบลเขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

 

Visitors: 200,220