น้ำตกกะอาง

ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านนา ตำบลศรีกะอาง จังหวัดนครนายก น้ำตกกะอางเดิมมีชื่อว่าน้ำตกงูจงอางเพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มีงูจงอางชุกชุมอยู่มากทำให้ชาวบ้านไม่กล้าขึ้นไปหาของป่าแต่ในปัจจุบันได้มีการทำเส้นทางเป็นถนนขึ้นถึงน้ำตกสะดวกกว่าเดิมจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกกะอางซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีลักษณะ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีลานหินกว้าง และมีน้ำตกไหลผ่านตามช่องหิน ซึ่งจะมีป่าไม้ขึ้นอยู่บริเวณล้อมรอบน้ำตก ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม) ซึ่งจะมีบรรยากาศที่สดชื่น อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน แต่ถ้านักท่องเที่ยวมาในฤดูแล้งน้ำตกก็จะมิปริมาณเพียงนิดเดียว ซึ่งในบริเวณน้ำตกนั้นยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ 

 

 

การที่ธรรมชาติของน้ำตกกะอางแห่งนี้ยังไม่ได้รับความเสียหายมากนัก ทำให้น้ำตกกะอางเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อนและบริเวณใกล้เคียงกับน้ำตกยังเป็นที่ตั้งของสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ อีกทั้งบริเวณเนินเขาใก้กับน้ำตกแห่งนี้นี้ยังมีวัดตั้งอยู่ใกล้ๆคือ วัดศรีกะอาง ซึ่งมีพระพุทธรูปปางสมาธิก่อด้วยอิฐประดิษฐานอยู่บนเนินเขาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสักการะบูชาได้อีกด้วย แต่ทางขึ้นไปวัดศรีกระอางนั้นมีความลื่นและลาดชั้นอยู่พอสมควรจึงแนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งการมาท่องเที่ยวที่น้ำตกกะอางแห่งนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชมความงามของน้ำตกกะอางแล้วยังสามารถมาทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดบนเนินเขาอีกด้วยถือเป็นการท่องเที่ยวที่ทั้งสนุกและอิ่มบุญไปในตัว

 

Visitors: 200,220