ตลาดโรงเกลือ

ตลาดนัดโรงเกลือหลวงพ่อปากแดง อยู่ที่ อ.เมือง จ.นครนายก ตรงทางเข้าวัดพรหมมณี (หลวงพ่อปากแดง ) เป็นตลาดนัดลักษณะแผงลอยมีหลังคา

Visitors: 200,221