หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คือชื่อที่ใช้เรียกเส้นทางสายดอกไม้ที่ยาวและใหญ่มากที่สุดในประเทศไทย ทั้งทีี่ปลูกและจำหน่าย ตั้งอยู่ที่คลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตลอดระยะทางกว่า 8 ก.ม. รวมเนื้อที่กว่า 900 ไร่ นี้ คือ แหล่งเพาะพันธุ์พืช ทั้งไม้ดอกไม้ ประดับต่าง ๆ มีจำนวนครอบครัวเกษตรกรที่ประกอบอาชีพในด้านนี้ประมาณ 500 ครัวเรือน มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัว สมุนไพรไทย สวนไม้หอม สวนไม้มงคล นานาชนิด ที่เพาะชำ ทาบกิ่ง ติดตาล้อมราก ทั้ง ขนาดเล็กและใหญ่จัดส่งไปยังแหล่งจำหน่ายต่างๆ ทั่วประเทศและ ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีไม้บอนไซ ศูนย์เรียนรู้อาชีพ กลุ่มไม้ถัก เอาต้นหลิว ไทรไข่มุก ไทรอังกฤษ ไผ่กวนอิมไผ่เงิน ไผ่ทอง ฯลฯ มาถักเป็น รูปทรงหลากหลายแบบ เช่น ถักเป็น รูปหัวใจ หอไอเฟล ขวดแชมเปญ กระเช้า แจกัน แก้วนํ้า ฯลฯ รวมทั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ซึ่งตลอดทั้งปี

ในอดีตชาวบ้านย่านคลอง 15 อำเภอองครักษ์ ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนท้องทุ่ง ให้เป็น แปลงปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับและขยับขยาย พื้นที่ปลูกจนปัจจุบันพื้นที่สองริมฝั่งถนนคลอง 15 หนาแน่นด้วย พันธุ์ไม้ดอกไม้ ประดับนานาชนิดและสร้างอาชีพใหม่ให้กับ ชาวบ้านจนกลายเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับเกษตรกรคลอง 15 ตลอดเส้นทางที่ยาวกว่า 8 กิโลเมตร หมู่บ้านไม้ดอกฯ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน แหล่งท่องเที่ยว ตาม โครงการ Unseen Thailand ในมุมมองใหม่วิถีชีวิตประเพณีและ วัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เส้นทางแห่ง ความสุข ของจังหวัดนครนายก ที่ทุกคนต้องแวะ ก่อนเดินทางกลับหรือก่อนจะ เดินทางไป เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆไม้ประดับ หลากชนิด ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในสีสันของพันธุ์ไม้ ไม่ควรพลาดที่จะแวะชมไม้ประดับ เลือกไม้ดอก คัดไม้ล้อม เพื่อปลูกให้ร่มเงา เพิ่ม ความสุขและสดชื่น ให้กับบ้านและที่ทำงาน หรือจะเลือกซื้อไม้มงคล เป็นของฝากของขวัญในวันพิเศษก็มีให้เลือกมากมาย นอกจากนี้นักท่องเที่ยว สามารถแวะมา เยี่ยมชมและเลือกซื้อในราคาขายส่ง และที่ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ในที่ทำการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติธรรมสามัคคี (บริเวณสวนป้าผาด) มีวัสดุเพาะชำต้นไม้ขายในราคาถูกหาไม่ยากจากปากคลองตรงไป ตามถนนเรื่อย ๆ ถึงวัดสันติธรรมไปทางแยกขวามืออีก ประมาณ 2-3 กิโลเมตร กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตลอดถนนสายเลียบ คลอง 15 มีงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ จัดขึ้น รวมกิจกรรมหลากหลาย เช่น ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนหย่อมและ ความรู้ทางด้านพรรณไม้ต่างๆ

สวนป้าผาด ป็นร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง อ.องครักษ์ จ.นครนายกซึ่งเป็น หมู่บ้าน ที่ผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย "สวนป้าผาด" เป็นร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้นานาชนิด ในปัจจุบัน ภาครัฐและองค์กร ต่าง ๆ ต่างให้ความสนใจใน เรื่องสุขภาพของประชาชนมีการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่น สดชื่น แก่สังคม ทุกวันนี้ ต้นไม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หากท่านมี ความชื่นชอบ และต้องการจะหาพันธุ์ไม้ที่ถูกใจเชิญแวะมาหาที่"สวนป้าผาด" ยินดีให้บริการ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเพาะชำ การปลูก การดูแล และจำหน่ายพันธุ์ไม้ให้ท่านด้วยความยินดี

Visitors: 200,220